Liên hệ

Địa Chỉ:  141 đường Bến Than, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi
Điện Thoại: 0987977073 - 0908331219 Mr Trình
Email:  congtynhuaducanh@gmail.com
Website: nhuaductrinh.com